Seriematige woningbouw

Hartkamp Installatietechniek investeert in mens en milieu. Dat past bij ons en onze visie over maatschappelijk verantwoord ondernemen. Met duurzame oplossingen waarbij energieneutraliteit de doelstelling is. Wij realiseren een hoog rendement en streven naar optimale reductie van het energieverlies. Met o.a. warmteterugwininstallaties, zonnecollectoren en energiezuinige apparatuur worden de hedendaagse epc normen ruimschoots gehaald.

jarenlange ervaring zorgt voor goede samenwerking

Wij zoeken naar mogelijkheden zoals het gebruik van vrije energie die door de zon wordt gegenereerd of aanwezig is in de bodem en de lucht. Ook zoeken we naar oplossingen voor hergebruik van restenergie die in iedere installatie aanwezig is. Kennis van energie en technologie in combinatie met slim advies garandeert een toekomstgerichte oplossing op maat voor iedere uitdaging.

Vul uw eigen inhoud in.